Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019r.

 
 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Prezydent RP | Data wprowadzenia: 2019-08-14 12:36:33.
 
 Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Szymulewski | Data wprowadzenia: 2019-08-14 12:53:31.
 
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2019-08-20 08:13:12.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 20 sierpnia 2019r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Szymulewski | Data wprowadzenia: 2019-08-20 08:14:53.
 
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 22 sierpnia 2019r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2019-08-27 13:35:27.
 
 Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2019-08-27 13:37:41.
 
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Państwowa Komisja Wyborcza | Data wprowadzenia: 2019-08-27 13:39:28.
 
 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Państwowa Komisja Wyborcza | Data wprowadzenia: 2019-08-27 13:46:15.
 
 WZÓR WNIOSKU O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: MSWiA | Data wprowadzenia: 2019-08-27 13:48:05.
 
 ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: MSWiA | Data wprowadzenia: 2019-08-27 13:51:38.
 
 Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 22 sierpnia 2019r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2019-08-27 13:53:11.
 
 Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej - wyborcy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2019-08-27 13:54:34.
 
 Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - komitety

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2019-08-27 13:56:07.
 
 Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-09-16 09:30:34.
 
 Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 13 września 2019r. dot. losowania o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2019-09-13 15:11:45.
 
 Postanowienie Nr 226/2019 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 19 września 2019r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2019-09-19 15:04:07.
 
 Postanowienie Nr 232/2019 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 20 września 2019r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczyp[ospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13października 2019r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2019-09-20 09:32:42.
 
 Prezentacja dla OKW - cz. I

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-09-27 08:28:43 | Data modyfikacji: 2019-09-27 08:29:06.
 
 Prezentacja dla OKW - cz. II

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-09-27 08:30:29.
 
 Wytyczne OKW I

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-09-27 11:35:36.
 
 Wytyczne OKW II

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-09-27 11:36:47.
 
 Wytyczne OKW III

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-09-27 11:38:02.
 
 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2019-09-27 15:52:52.
 
 Obwieszczenie Okręgowej Kmoisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 24 września 2019r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 24 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: OKW w Białymstoku | Data wprowadzenia: 2019-10-09 12:01:08.
 
 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 30 września 2019r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 59 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: OKW w Białymstoku | Data wprowadzenia: 2019-10-09 12:03:28.
Data wprowadzenia: 2019-10-09 12:03:28
Autor: OKW w Białymstoku
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski