Obwieszczenia

 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 2 stycznia 2019r. o zarządzonych wyborach sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:15:22.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 15 stycznia 2019r. o zarządzonych wyborach Sołtysa Sołectwa Stoki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2019-01-16 14:17:05.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia 2019r. o zarządzonych wyborach Sołtysa Sołectwa Ziółkowo

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2019-01-18 13:55:48.
 
 Obwieszczenie Nr 1/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 18 stycznia 2019r. o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Wojewoda Podlaski | Data wprowadzenia: 2019-01-23 08:27:10.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2019r. dot. ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewidencyjny 278 (obręb 25) w miejscowości Sucha Wieś, Gmina Raczki , pow. suwalski , woj. podlaskie”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-02-07 08:21:50.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 14 lutego 2019r. dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-02-14 15:21:30.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 25 lutego 2019r. dot. ,,Stacji regazyfikacji LNG o przepustowości Q = 800 m3/h wraz z układem redukcyjno – pomiarowym w miejscowości Raczki, część działki nr 44/7, w obrębie 0026 Dowspuda , pow. suwalski , woj. podlaskie”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-02-26 11:27:51.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 5 marca 2019r. o podjęciu przez Radę Gminy Raczki Uchwały Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018r. dot. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi DOWSPUDA”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2019-03-06 08:46:30.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 5 marca 2019r. o podjęciu przez Radę Gminy Raczki Uchwały Nr III/19/18 z dnia 28 grudnia 2018r. dot. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RACZKI

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2019-03-06 08:47:32.
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Data wprowadzenia: 2019-03-15 14:28:38.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 15 marca 2019r. dot. ,, Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 278 ( obręb 0025) w miejscowości Sucha Wieś Gmina Raczki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-03-18 12:11:22.

Zobacz:
   Archiwum ogłoszeń
Data wprowadzenia: 2019-03-18 12:11:22
Autor: Bogusław Konieczny
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski