Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

 
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Prezes Rady Ministrów | Data wprowadzenia: 2018-08-28 10:57:04.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie numerów oraz granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Szymulewski | Data wprowadzenia: 2018-08-28 10:58:36.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 22 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach w wyborach do Rady Gminy Raczki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Szymulewski | Data wprowadzenia: 2018-08-28 11:04:05.
 
 Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Cezary Piłat | Data wprowadzenia: 2018-09-11 14:30:49 | Data modyfikacji: 2018-09-13 12:59:22.
 
 Informacja GKW w Raczkach dot. przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Raczki oraz zgłoszęn kandydatów na Wójta

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Cezary Piłat | Data wprowadzenia: 2018-09-11 14:33:42 | Data modyfikacji: 2018-09-13 13:00:24.
 
 Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Szymulewski | Data wprowadzenia: 2018-09-13 13:02:35.
 
 Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Suwałkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW w Suwałkach | Data wprowadzenia: 2018-09-14 11:25:12.
 
 Uchwała Nr 5/18 Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach o unieważnieniu listy kandydatów

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: GKW w Raczkach | Data wprowadzenia: 2018-09-17 19:51:16.
Data wprowadzenia: 2018-09-17 19:51:16
Autor: GKW w Raczkach
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski