Rok 2017

 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 23 stycznia 2017r. dot. „Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci T-Mobile wraz z infrastrukturą „Józefowo” nr 97092/25376

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2017-01-23 12:39:25.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 24 stycznia 2017r. dot. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SUW 4460 A” wraz z niezbędną infrastrukturą

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2017-01-24 12:21:24.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 14 lutego 2017r. dot. „Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci T-Mobile wraz z infrastrukturą „Józefowo” nr 97092/25376

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2017-02-14 07:54:36.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 22 lutego 2017r. dot. wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi RACZKI „NAD DOLINĄ ROSPUDY”oraz PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2017-02-22 07:48:43.
 
 Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci wsi Raczki "Nad Doliną Rospudy" - pliki spakowane prgramem WINRAR

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2017-02-23 11:39:09 | Data modyfikacji: 2017-02-23 11:40:03.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2016r. ,, Budowa fermy drobiu: dwóch budynków inwentarskich (kurników) do hodowli kur brojlerów na 50000 sztuk każdy ( łącznie 400 DJP) , wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą, zbiornika na wody popłuczne o V = 9,5 m3 , zbiornika na ścieki bytowe o V = 9,5 m3 , płyty betonowej pod silosy paszowe o poj. do 30 ton każdy, na działkach o nr ewidencyjnych 131/8 i nr 131/9 położonych w miejscowości Rudniki, gmina Raczki, powiat suwalski”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2017-02-28 11:50:41.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017r. dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SUW4460A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2017-03-29 13:16:43.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 12 kwietnia 2017r. dot. ,, Budowa budynku inwentarskiego – obory płytkiej ściółkowej oraz dwóch silosów na kiszonkę na działce o nr ewidencyjnym 18/2 w obrębie Koniecbór w Gminie Raczki, powiat suwalski”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2017-04-12 14:39:45.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2017r. dot. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SUW4460A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2017-04-19 10:12:26.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 23 maja 2017r. dot. ,, Budowa fermy drobiu: dwóch budynków inwentarskich (kurników) do hodowli kur brojlerów na 50000 sztuk każdy ( łącznie 400 DJP) , wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą, zbiornika na wody popłuczne o V = 9,5 m3 , zbiornika na ścieki bytowe o V = 9,5 m3 , płyty betonowej pod silosy paszowe o poj. do 30 ton każdy, na działkach o nr ewidencyjnych 131/8 i nr 131/9 położonych w miejscowości Rudniki, gmina Raczki, powiat suwalski”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2017-05-23 11:36:15.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 24 maja 2017r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie drogi powiatowej RACZKI – Sucha Wieś – Janówka – Augustów na odcinku Raczki – Dowspuda w km 0 + 000 – 1 + 850”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2017-05-25 14:29:09 | Data modyfikacji: 2017-05-25 14:29:32.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 31 maja 2017r. dot. budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnia poliuretanową, wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem oraz zagospodarowaniem terenu i budowa boiska do siatkówki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2017-05-31 11:51:23.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 31 maja 2017r. dot. ,, REWALORYZACJA ,, PAŁACU PACA” W KTÓRYM BĘDZIE ZNAJDOWAŁA SIĘ FUNKCJA, OŚRODKA EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, Z INFORMACJĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ” w miejscowości Dowspuda, gmina Raczki na działkach o numerach ewidencyjnych 93/9 ; 93/8; 81; 92; 87; 93/11; 44/7

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2017-06-02 07:46:30.
 
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. budowy "gazociągu" z dnia 20 czerwca 2017r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: RDOŚ | Data wprowadzenia: 2017-06-26 09:45:38.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 26 czerwca 2017r. dot. przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki – Krukówek – do drogi nr 655 w km 4+156 – 5+670

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2017-06-30 11:34:58.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 26 czerwca 2017r. dot. przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka – Augustów na odcinku Raczki - Dowspuda km 0+000 – 1+850

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2017-06-30 11:36:30.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 10 lipca 2017r. dot. budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnia poliuretanową, wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem oraz zagospodarowaniem terenu i budowa boiska do siatkówki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2017-07-11 08:52:10.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 14 sierpnia 2017r. dot. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka – Augustów na odcinku Raczki - Dowspuda km 0+000 – 1+850”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2017-08-16 13:05:55.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 16 sierpnia 2017r. dot. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki – Krukówek – do drogi nr 655 w km 4+156 – 5+670”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2017-08-16 13:07:08.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2017r. dot. ,, Budowa fermy drobiu: dwóch budynków inwentarskich (kurników) do hodowli kur brojlerów na 50000 sztuk każdy ( łącznie 400 DJP) , wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą, zbiornika na wody popłuczne o V = 9,5 m3 , zbiornika na ścieki bytowe o V = 9,5 m3 , płyty betonowej pod silosy paszowe o poj. do 30 ton każdy, na działkach o nr ewidencyjnych 131/8 i nr 131/9 położonych w miejscowości Rudniki, gmina Raczki, powiat suwalski”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2017-08-22 14:47:54.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 28 sierpnia 2017r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacznie oddziaływać na środowisko, polegającego na: Budowa obiektu inwentarskiego ( kurnika) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 131/8 w miejscowości Rudniki , gmina Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2017-08-30 08:36:31.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 4 października 2017r. dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SUW4460A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2017-10-05 08:32:17.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 6 października 2017r. dot. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej 1185B Dowspuda – Kurianki w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2017-10-10 10:11:53.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 8 listopada 2017r. budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SUW4460A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2017-11-08 15:10:55.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 20 listopada 2017r. dot. ,, Planta – melioracje użytków rolnych, gm. Raczki, pow. suwalski”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2017-11-22 08:45:08.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 14 listopada 2017r. dot. ,, REWALORYZACJA ,, PAŁACU PACA” ( realizowana etapowo) na potrzeby ,, CENTRUM TURYSTYKI KULTUROWEJ” z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu polegającego na :

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2017-11-23 11:18:52.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 11 grudnia 2017r. dot. : ,, Planta – melioracje użytków rolnych, gm. Raczki, pow. suwalski”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2017-12-12 11:02:40.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 21 grudnia 2017r. dot. ,, REWALORYZACJA ,, PAŁACU PACA” ( realizowana etapowo) na potrzeby ,, CENTRUM TURYSTYKI KULTUROWEJ” z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu polegającego na : budowie obiektu na istniejących reliktach, w tym także odbudowie , rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego oraz robotach budowlanych polegających na : przebudowie, montażu, remoncie i rozbiórce obiektu budowlanego, oraz docelowo rewaloryzacji zabytkowego założenia parkowego w miejscowości Dowspuda

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2017-12-22 09:19:06.

Zobacz:
 Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2007/8 .  Rok 2005/6 .  Rok 2004 .  Rok 2003 . 
Data wprowadzenia: 2017-12-22 09:19:06
Autor: Bogusław Konieczny
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski