Strona Urzędu Gminy: www.raczki.pl
 Obwieszczenia
Obwieszczenia
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 23 stycznia 2017r. dot. „Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci T-Mobile wraz z infrastrukturą „Józefowo” nr 97092/25376

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2017-01-23 12:39:25.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 24 stycznia 2017r. dot. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SUW 4460 A” wraz z niezbędną infrastrukturą

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2017-01-24 12:21:24.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 14 lutego 2017r. dot. „Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci T-Mobile wraz z infrastrukturą „Józefowo” nr 97092/25376

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2017-02-14 07:54:36.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 22 lutego 2017r. dot. wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi RACZKI „NAD DOLINĄ ROSPUDY”oraz PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2017-02-22 07:48:43.
 
 Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci wsi Raczki "Nad Doliną Rospudy" - pliki spakowane prgramem WINRAR

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2017-02-23 11:39:09 | Data modyfikacji: 2017-02-23 11:40:03.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2016r. ,, Budowa fermy drobiu: dwóch budynków inwentarskich (kurników) do hodowli kur brojlerów na 50000 sztuk każdy ( łącznie 400 DJP) , wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą, zbiornika na wody popłuczne o V = 9,5 m3 , zbiornika na ścieki bytowe o V = 9,5 m3 , płyty betonowej pod silosy paszowe o poj. do 30 ton każdy, na działkach o nr ewidencyjnych 131/8 i nr 131/9 położonych w miejscowości Rudniki, gmina Raczki, powiat suwalski”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2017-02-28 11:50:41.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017r. dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SUW4460A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2017-03-29 13:16:43.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 12 kwietnia 2017r. dot. ,, Budowa budynku inwentarskiego – obory płytkiej ściółkowej oraz dwóch silosów na kiszonkę na działce o nr ewidencyjnym 18/2 w obrębie Koniecbór w Gminie Raczki, powiat suwalski”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2017-04-12 14:39:45.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2017r. dot. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SUW4460A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2017-04-19 10:12:26.

Zobacz:
   Archiwum ogłoszeń
Data wprowadzenia: 2017-04-19 10:12:26
Autor: Piotr Gajda
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
Kierownik Jednostki
Andrzej Szymulewski
Kontakt:
Tel: (+48 87) 56-85-925
Fax: (+48 87) 56-86-410
e-mail: ug@raczki.pl
Uwagi do wykonawcy: sekretariat@szulc-efekt.pl