Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r.

 
 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bronisław Komorowski | Data wprowadzenia: 2015-07-02 14:04:15.
 
 Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Szymulewski | Data wprowadzenia: 2015-07-02 14:05:26.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 27 lipca 2015r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-07-28 20:36:09.
 
 Instrukcja głosowania korespondencyjnego w kraju

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: KBW | Data wprowadzenia: 2015-08-11 13:11:07.
 
 Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: KBW | Data wprowadzenia: 2015-08-11 13:12:00.
 
 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 6 września 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: KBW | Data wprowadzenia: 2015-08-11 13:12:39.
 
 Informacja dot. głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: KBW | Data wprowadzenia: 2015-08-11 13:40:57.
 
 Zarządzenie Nr 80/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzomym na dzień 6 września 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-08-17 09:01:39.
 
 Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji ds. Referendum

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2015-08-28 09:44:52.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Dowspudzie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:24:25.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 2 w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:25:33.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 3 w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:26:29.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 4 w Suchej Wsi

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:27:23.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 5 w Sidorach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:29:21.
Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:29:21
Autor: Emilia Tertel
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski