Rok 2015

 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 31 grudnia 2015r. dot. Przebudowy nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej 102382 B w km.0,00 + 2,100 km w Gminie Raczki w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogą powiatową nr 1123 B Raczki – Bolesty ( początek drogi) do drogi powiatowej nr 1183 B Małe Raczki - Krukówek w miejscowości Małe Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2015-12-31 13:02:53.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2015r. dot. Przebudowy nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej 102382 B w km.0,00 + 2,100 km w Gminie Raczki w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogą powiatową nr 1123 B Raczki – Bolesty ( początek drogi) do drogi powiatowej nr 1183 B Małe Raczki - Krukówek w miejscowości Małe Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2015-12-31 13:01:58.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 21 grudnia 2015r. dot. Przebudowy nawierzchni żwirowej na bitumiczną ulic; Ks. Balukiewicza, Ks. Kaczorowskiego, M. Górskiego o łącznej długości 1020 m na ciągi jezdno - piesze i zatok parkingowych na ul Ks. Balukiewicza oraz ciągi piesze pomiędzy w/w ulicami w miejscowości Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2015-12-22 08:50:42.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 14 grudnia 2015r. dot. Przebudowy nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej 102382 B w km.0,00 + 2,100 km w Gminie Raczki w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogą powiatową nr 1123 B ( początek drogi) do drogi powiatowej nr 1183 B Małe Raczki - Krukówek w miejscowości Małe Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2015-12-21 15:03:14.
 
 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego znak WI-I.7820.3.9.2015.ŁM z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegajacej na budowie łącznika drogi krajowej nr 8 o długości ok. 1,5 km łaczącego nowoprojektowaną drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 655 w rejonie miejscowości Raczki oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Wojewoda Podlaski | Data wprowadzenia: 2015-12-21 13:55:47.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 16 grudnia 2015r. dot. rozbudowa, dobudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego po byłym posterunku policji, ze zmianą jego sposobu użytkowania na punkt opieki dziennej dzieci do lat trzech oraz na pomieszczenia biurowo-administracyjne wraz z dociepleniem

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-12-16 08:28:41.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2015r. dot. „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach” – etap II wraz z infrastrukturą techniczną

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-12-07 09:13:44.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Rackzi z dnia 25 listopada 2015r. dot. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz z dojazdami przez rzekę Rospudę w m. Sucha Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1185B w przebiegu Dowspuda - Kurianki w km 2+328”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-11-25 12:16:59.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 10 listopada 2015r. dot. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz z dojazdami przez rzekę Rospudę w m. Sucha Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1185B w przebiegu Dowspuda- Kurianki w km 2+328”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-11-10 09:58:38.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 10 listopada 2015r. dot. "Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach Etap I "

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-11-10 08:40:20.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 26 października 2015r. dot. "Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach Etap I "

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-10-26 13:07:35.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 15 października 2015r. dot. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz z dojazdami przez rzekę Rospudę w m. Sucha Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1185B w przebiegu Dowspuda- Kurianki w km 2+328”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-10-15 12:04:23.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 2 października 2015r. dot. Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach Etap I

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-10-02 10:01:37.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 3 września 2015r. dot. budowy chodnika i wjazdów na działki przy ul. Południowej, Słonecznej i Zielonej oraz miejsca postojowego przy ul. Zielonej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-09-03 08:41:54.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 19 sierpnia 2015r. dot. budowy chodnika i wjazdów na działki przy ul. Południowej, Słonecznej i Zielonej oraz miejsca postojowego przy ul. Zielonej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-08-19 08:42:48.
 
 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 6 sierpnia 2015r. dot. pozwolenia na budowę zespołu tzrech elektrowni wiatrowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Wojewoda Podlaski | Data wprowadzenia: 2015-08-11 13:19:18.
 
 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 30 lipca 2015r. dot. budowy obwodnicy Augustowa

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Wojewoda Podlaski | Data wprowadzenia: 2015-08-10 13:45:37.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 3 sierpnia 2015r. dot. budowy chodnika i wjazdów na działki przy ul. Południowej, Słonecznej i Zielonej oraz miejsca postojowego przy ul. Zielonej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-08-04 10:05:54.
 
 Informacja dot. stypenium Wójta Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2015-06-25 12:33:40.
 
 Obwieszczenie Starosty Suwalskiego z dnia 23 kwietnia 2015r. dot. wydania dla EcoWat Parki Wiatrowe Sp. z o.o. ul. Felińskiego 40 lok. 1, 01-563 Warszawa decyzji nr 74/2015 z dnia 23 kwietnia 2015r. o pozwoleniu na budowę na budowę zespołu trzech elektrowni wiatrowych z których każda ma moc 2 MW i składa się z fundamentu, stalowego masztu oraz gondoli z generatorem napędzanym trójpłatowym wirnikiem, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach: Bakaniuk, Franciszkowo, gm. Raczki i Pddubówek, Dubowo Drugie, gm. Suwałki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Starosta Suwalski | Data wprowadzenia: 2015-05-12 15:38:55.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 24 marca 2015r. dot. budowy publicznego boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-03-24 09:45:22.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 24 marca 2015r. dot. budowy publicznego boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-03-24 09:44:32.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 24 marca 2015r. dot. budowy publicznego boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-03-24 09:43:14.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 24 marca 2015r. dot. budowy odcinka kablowej doziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN; wymiana istniejącego stanowiska słupowego istniejącej linii SN na słup Pgo 12/6

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-03-24 09:41:54.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 18 marca 2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki i Dowspuda

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-03-18 08:55:54.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 6 marca 2015r. dot. Budowy publicznego boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej o wym. do 26mx56m

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-03-06 14:20:43.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 6 marca 2015r. dot. budowy kablowej doziemnej linii SN; wymiana istniejącego stanowiska słupowego istniejącej linii SN na słup Pgo 12/6

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-03-06 14:19:40.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 6 marca 2015r. dot. Budowy publicznego boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej o wym. 20mx40m

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-03-06 14:18:36.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 6 marca 2015r. dot. Budowy publicznego boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej o wym. do 26mx56m 26mx56m

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-03-06 14:17:32.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 16 lutego 2015r. dot. budowy kablowej doziemnej linii SN; wymiana istniejącego stanowiska słupowego istniejącej linii SN na słup Pgo 12/6

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-02-16 13:05:55.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 12 lutego 2015r. dot. budowy publicznego boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej o wym. 26mx56m

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-02-12 15:16:28.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 12 lutego 2015r. dot. budowy publicznego boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej o wym. 20mx40m

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-02-12 15:14:01.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 12 lutego 2015r. dot. budowy publicznego boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej o wym. 26mx56m

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-02-12 15:12:54.

Zobacz:
 Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2007/8 .  Rok 2005/6 .  Rok 2004 .  Rok 2003 . 
Data wprowadzenia: 2015-02-12 15:12:54
Autor: Romuald Dzienis
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski