Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 1 września 2014r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-09-04 14:40:17.
 
 Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-09-04 14:41:01.
 
 Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-09-26 15:29:51.
 
 Informacja dot. dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-09-26 15:30:37.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 18 września 2014r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-09-26 15:31:43.
 
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 17 października 2014r. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:20:05.
 
 Komunikat Kmoisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 17 października 2014r. dot. publicznego losowania numerów listom kandydatów

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:21:30.
 
 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014r. dot publicznego losowania numerów list kandydatów

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:22:46.
 
 zarz_405_14.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:25:53.
 
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 23 października 2014r. o wynikach losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-10-24 15:25:02.
 
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Raczki w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-10-24 15:25:44.
 
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Raczki w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-10-24 15:27:35.
 
 Uchwała Nr 5/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 22 paździenrika 2014r. w spraiwe powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-10-24 15:28:35.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dowspudzie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-11-13 09:08:29.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-11-13 09:09:18.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-11-13 09:09:57.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Suchej Wsi

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-11-13 09:10:44.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Sidorach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-11-13 09:11:24.
 
 I N F O R M A C J A O GODZINACH ROZPOCZĘCIA PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W DNIU GŁOSOWANIA – 16 LISTOPADA 2014 R.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-11-13 09:21:28.
 
 I N F O R M A C J A GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RACZKACH o pełnionych dyżurach przez członków Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-11-13 15:05:39.
Data wprowadzenia: 2014-11-13 15:05:39
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski