Wybory do Parlamentu Europejskiego dnia 25 maja 2014r.

 
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Państwowa Komisja Wyborcza | Data wprowadzenia: 2014-03-07 07:25:17.
 
 Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2014-04-07 10:11:13.
 
 Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie powołanej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2014-04-08 11:14:59.
 
 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2014r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-04-15 13:10:32.
 
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-04-15 13:11:36.
 
 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 maja 2014r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-04-15 13:13:07.
 
 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-04-15 13:14:09.
 
 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do glosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-04-15 13:15:31.
 
 Zarządzenie Nr 347/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-04-15 13:17:27.
 
 Obwieszczenie Wojta Gminy Raczki z dnia 14 kwietnia 2014r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach komisji właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-04-15 13:18:05.
 
 Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Suwałkach o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-04-18 08:47:11.
 
 Wykaz zarejestrowanych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-04-22 12:17:07 | Data modyfikacji: 2014-04-22 12:18:04.
 
 Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-04-22 12:18:49.
 
 Informacja o okręgu wyborczym i siedzibie okręgowej komisji wyborczej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-05-05 15:23:39.
 
 Zarządzenie Nr 356/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-05-05 15:22:27.
 
 Zarządzenie Nr 358/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-05-05 15:25:14.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dowspudzie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-05-12 08:40:39.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-05-12 08:41:15.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-05-12 08:41:50.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Suchej Wsi

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-05-12 08:42:39.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Sidorach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-05-12 08:43:32.
 
 Zarządzenie Nr 365/14 wojta Gminy Raczki z dnia 16 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-05-16 14:57:34.
 
 Informacja o zmianie składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-05-16 14:52:48 | Data modyfikacji: 2014-05-16 14:56:50.
Data wprowadzenia: 2014-05-16 14:52:48
Data modyfikacji: 2014-05-16 14:56:50
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski