Rok 2014

 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 13 stycznia 2014r. dot. eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,, Dowspuda 2” poniżej lustra wody w miejscowości Dowspuda gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2014-01-13 13:21:36.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 13 stycznia 2014r. dot. eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,, Dowspuda 2” poniżej lustra wody w miejscowości Dowspuda gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2014-01-13 13:22:22.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 20 stycznia 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki i Dowspuda

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-01-20 08:16:26.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 30 stycznia 2014r. dot. rozbiórki istniejących budowli komunikacyjnych i budowa nowych przepustów wraz z podjazdami na rzece Głęboka, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-01-30 11:25:33.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 11 lutego 2014r. dot. przebudowy nawierzchni żwirowej na ciągi pieszo – jezdne ulic B. Chrobrego, Mieszka I, Z. Starego, W. Łokietka, K. Wielkiego w Raczkach w obrębie ewidencyjnym Raczki zlokalizowanego na działkach: nr 964/18, 964/12, 961, 956 i nr 950/13

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2014-02-12 10:06:48.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 14 lutego 2014r. Rozbiórka istniejących budowli komunikacyjnych i budowa nowych przepustów wraz z podjazdami na rzece Głęboka, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-02-14 15:24:20.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 6 marca 2014r. dot. Przebudowy nawierzchni żwirowej na ciągi pieszo – jezdne ulic B. Chrobrego, Mieszka I, W. Łokietka, K. Wielkiego, Z. Starego w Raczkach w obrębie ewidencyjnym Raczki na działkach nr 964/18; 964/12; 961; 956 i 950/13

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2014-03-07 10:45:48.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 31 marca 2014r. dot. budowy linii napowietrznej i kablowej nN-04kV wraz z przyłączami i złączami napowietrzno-pomiarowymi

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-03-31 19:34:03.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2014r. o zakończeniu postepowania dowodowego dot. budowy linii napowietrznej i kablowej nN-04kV wraz z przyłączami i złączami napowietrzno-pomiarowymi

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-04-30 08:22:42.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 19 maja 2014r. dot. budowy linii napowietrznej i kablowej nN-04kV wraz z przyłączami i złączami napowietrzno-pomiarowymi

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-05-20 12:17:25.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 3 czerwca 2014r. dot. przebudowy dróg gminnych w Gminie Raczki w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i drogami wewnętrznymi przy drodze ekspresowej S 61 i drogi krajowej nr 8 – Etap I ,,Rudniki – Kurianki Pierwsze, Rudniki – Stoki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2014-06-04 08:49:12.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 3 czerwca 2014r. dot. przebudowy dróg gminnych w Gminie Raczki w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i drogami wewnętrznymi przy drodze ekspresowej S 61 i drogi krajowej nr 8 – Etap I ,,Rudniki – Kurianki Pierwsze, Rudniki – Stoki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2014-06-09 08:24:35.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 18 czerwca 2014r. dot. przebudowy dróg gminnych w Gminie Raczki w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i drogami wewnętrznymi przy drodze ekspresowej S 61 i drogi krajowej nr 8 – Etap I ,,Rudniki – Kurianki Pierwsze, Rudniki – Stoki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2014-06-20 10:13:06.
 
 Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zagospodarowanie Terenu” przebudowy nawierzchni żwirowej na ciągi pieszo-jezdne utwardzone ulic: B. Chrobrego, Mieszka I, Z. Starego, W. Łokietka, K. Wielkiego w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-07-01 10:35:25.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 10 września 2014r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-09-10 14:03:04.
 
 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Starosta Suwalski | Data wprowadzenia: 2014-09-15 15:07:36.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 14 października 2014r. o zakończeniu postępowania dowodowego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-10-14 09:20:30.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 24 października 2014r. dot. przebudowy dróg gminnych w Gminie Raczki w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i drogami wewnętrznymi przy drodze ekspresowej S61 i drodze krajowej nr 8 – Etap I „Rudniki – Kurianki Pierwsze, Rudniki – Stoki” w miejscowości: Rudniki, Stoki, gmina Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-10-24 08:37:56.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 29 października 2014r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia na nieruchomościach położonych w obrębie 0027- Szkocja oznaczonych na mapie ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 97/1, 90, 96/2, 40/2

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-10-29 12:44:12.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 2 grudnia 2014r. dot. przebudowy dróg gminnych w Gminie Raczki w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i drogami wewnętrznymi przy drodze ekspresowej S61 i drodze krajowej nr 8 – Etap I „Rudniki – Kurianki Pierwsze, Rudniki – Stoki” w miejscowości: Rudniki, Stoki, gmina Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-12-02 14:30:10.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 17 grudnia 2014r. dot. przebudowy dróg gminnych w Gminie Raczki w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i drogami wewnętrznymi przy drodze ekspresowej S61 i drodze krajowej nr 8 – Etap I „Rudniki – Kurianki Pierwsze, Rudniki – Stoki” w miejscowości: Rudniki, Stoki, gmina Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-12-18 08:29:55.

Zobacz:
 Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2007/8 .  Rok 2005/6 .  Rok 2004 .  Rok 2003 . 
Data wprowadzenia: 2014-12-18 08:29:55
Autor: Romuald Dzienis
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski